Mart 2021 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
Bu kitap, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuatı kapsamında veri sorumlularının yükümlülüklerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır.

KVKK uyum süreci yürütülürken veri sorumlularının ihtiyaç duyabileceği A’dan Z’ye tüm dokümanlar kitapta işlenmiş ve KVKK’nın yürürlük tarihinden itibaren sürecin içinde bulunan hukukçu yazarların tecrübeleri okuyucuya aktarılmıştır.

Kitabın hedef kitlesi sürecin uygulayıcılarıdır ve anlatım doğrudan uygulama odaklı yapılmıştır.

Bu doğrultuda KVKK uyum süreci adım adım ele alınmıştır. İlk adımda, süreçte okuyucunun pusulası olacak iş planının nasıl hazırlanacağı ve sürecin nasıl yönetileceği tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Okuyucu ilk adımın sonuna geldiğinde süreci zihninde canlandırmış olacak, böylece dokümanların hazırlanması adımına geçebilecektir. İkinci adımda, veri sorumlusunun uyum sürecinde hazırlaması gerekebilecek tüm dokümanlar açıklamalarıyla birlikte sunulmuş ve bu dokümanlara KAREKOD ile Word dosyası formatında erişim imkânı sağlanmıştır. Üçüncü adımda ise okuyuculara VERBİS kaydının nasıl yapılacağı VİDEO ANLATIMI ile uygulamalı olarak izah edilmiştir.

Bu şekilde, veri haritasının tespit edilip tüm dokümanların hazırlanmasından, VERBİS kaydının yapılmasına kadar her aşama 27 adet indirilebilir dokümanla birlikte açıklanmıştır.

Yazarların tecrübeleri doğrultusunda hazırlanan ve oldukça önem arz eden Tavsiyeler Listesi de okuyucuya sunularak bir başucu eseri olması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Adım Adım KVKK Uyum Süreci
Karekod ile İndirilebilir 27 Adet KVKK Dokümanı
Video Karekodu ile Uygulamalı VERBİS Kaydı
Kişisel Verilerin Korunmasına Uyumda Tavsiyeler Listesi
Barkod: 9789750267734
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13×19
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş
KİTABIN AMACI VE KAPSAMI
1. Amaç  13
2. Kapsam  14
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNA GİRİŞ
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  25
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHÇESİ  25
III. KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  27
IV. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  28
İkinci Bölüm
KVKK UYUM SÜRECİ
1. ADIM: İŞ PLANININ HAZIRLANMASI  32
1.1. Veri Sorumlusu Organizasyon Yapısı Anlaşılmalıdır  32
1.2. Veri Sorumlusu Çalışanlarına Farkındalık Eğitimi Verilmelidir  33
1.3. Veri Haritası Çalışması Yaptırılmalıdır  35
1.3.1. Veri Haritası Çalışmasında Neler Sorulmalıdır?  36
1.4. Veri Sorumlusu Türüne Uygun Mevzuat Çalışması Yapılmalıdır  37
1.5. İrtibat Kişisi Belirlenmelidir  39
1.6. İdari Kararla KVKK Birimi Kurulması  40
1.6.1. Örnek KVKK Birimi Kararı  42
1.7. Kişisel Verilerin Teknik Olarak Saklanması ve Depolanmasından Sorumlu Kişi/Birimin Belirlenmesi  43
1.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının Hazırlanması  45
1.9. Sair Dokümanların Hazırlanması  46
1.10. Envanterin Hazırlanması  47
1.11. VERBİS’e Kayıt  47
2. ADIM: DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI  48
2.1. Aydınlatma Metni  49
2.1.1. Aydınlatma Yükümlülüğü  49
2.1.2. Aydınlatma Metninde Dikkat Edilmesi Gerekenler  50
2.1.3. Aydınlatma Metninin Hazırlanması Aşamaları  53
2.1.4. Örnek Aydınlatma Metinleri  55
2.1.4.1. Genel Aydınlatma Metni  55
2.1.4.2. Etkinlik Aydınlatma Metni  62
2.1.4.3. Kısa Aydınlatma Metni  64
2.2. Çerez Politikası  64
2.2.1. Çerez Politikası Nedir?  64
2.2.2. Çerez Politikası Örneği  66
2.3. Açık Rıza Metni  71
2.3.1. Açık Rıza Metni Nedir?  71
2.3.2. Açık Rıza Alınmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler  71
2.3.3. Örnek Açık Rıza Metni  74
2.4. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması  76
2.4.1. Kişisel Verileri İmha Yükümlülüğü Ne Anlama Gelir?  76
2.4.2. Kişisel Verinin Silinmesi  77
2.4.3. Kişisel Verinin Yok Edilmesi  78
2.4.4. Kişisel Verinin Anonim Hale Getirilmesi  79
2.4.5. İmha Süreleri  80
2.4.6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı  82
2.4.7. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Örneği  83
2.4.8. İmha Tutanakları  92
2.4.8.1. Periyodik İmha Dönemi– İmha Etmeye Dair Tutanak  93
2.4.8.2. Periyodik İmha Yükümlülüğü– İmha Etmemeye Dair Tutanak  94
2.4.8.3. Talep Sonucu İmha Yükümlülüğü– İmha Etme Tutanağı  95
2.4.8.4. Talep Sonucu İmha Yükümlülüğü– İmha Etmeme Tutanağı  96
2.4.8.5. 3 Aylık İmha Etme Tutanağı  97
2.5. Kişisel Veri İşleme Envanteri  98
2.5.1. Kişisel Veri İşleme Envanteri Neleri İçerir?  98
2.5.2. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Aşamaları  100
2.5.3. Envanter Örneği  100
2.6. İlgili Kişi Başvuru Formu  103
2.6.1. İlgili Kişi Başvuru Formu Örneği  104
2.7. KVKK Veri İhlali Müdahale Planı  108
2.8. KVKK Veri İhlali Kontrol Listesi  116
2.8.1. KVKK Veri İhlali Kontrol Listesi Örneği  116
2.9. Veri İşleyenlerle İlgili Metinler  119
2.9.1. Veri İşleyen Taahhütnamesi Örneği  120
2.9.2. Veri İşleyenlere Gönderilecek Yazı Örneği  123
2.9.3. Eski Veri İşleyenlere Gönderilecek Yazı Örneği  126
2.10. İş Sözleşmelerine Eklenebilecek Aydınlatma Maddesi  128
2.11. E–Posta Altyazısı  129
2.12. Bağlayıcı Şirket (Kurumsal) Kuralları  129
2.12.1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu  133
2.12.2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bağlayıcı Şirket Kuralları  143
2.13. Yurt Dışına Veri Aktarımı Taahhütnameleri  145
2.13.1. Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Taahhütnamesi  145
2.13.2. Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Taahhütnamesi  149
2.14. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası  152
3. ADIM: VERBİS KAYDI  170
3.1. Video Karekodu ile Uygulamalı VERBİS Kaydı  170
Üçüncü Bölüm
TAVSİYELERİMİZ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA UYUMDA TAVSİYELER LİSTESİ  175
Kavramlar Dizini  183

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here